90 godina od potpisivanja Jugoslovensko-rumunske školske konvencije

Projekat podržan od strane Ministarstva kulture Republike Srbije
Николае Шофарију,  учитељ у основној школи у Владимировцу
Одељење на румунском језику, Алибунар, школска 1939/1940. година
Учитељица Емилија Барбу са ученицима, Алибунар, 1942
Одељење на румунском језику у Вршцу, школске 1943/1944. године
Учитељ Константин Урсаке са ђацима, Алибунар, школска 1949/1950. година
Учитељ Зарија Брња са ђацима, Алибунар, школска 1952/53. година
Учитељ Зарија Брња са ђацима, Алибунар, школска 1954/55. година
Ученице из Вршца, 1954
Учитељ Константин Урсаке са ђацима, Алибунар, школска 1956/1957. година
Учитељ Штефан Броштеан са ђацима, Алибунар, школска 1956/1957. година
Учитељ Константин Урсаке са ђацима, Алибунар, школска 1959/1960. година
Табло основне школе Михаил Садовеану у Гребенцу, школска 1967/1968. година
Табло основне школе Михаил Садовеану у Гребенцу
Матуранти Учитељске школе у Вршцу, 1964. година
Румунска школа у Делиблату
Ђаци из Алибунара 1956. године
Румунско одељење у Алибунару, непозната година
Контрактуални учитељи Георге и Анета Микљан у ресторану у Владимировцу
Аурика Бојерју, апсолвент Учитељске школе
Наставнички колектив школе у Владимировцу, тридесете године 20. века
Први разред основне школе у Владимировцу, школска 1937/38. година
Други разред основне школе у Владимировцу, школска 1938/39. година
Девојачко одељење школе у Владимировцу, 1908. година
Први разред основне школе у Владимировцу у учионици, 1937. година
Константин Урсаке са ученицима трећег разреда основне школе у Алибунару, 1949/1950. година
Хор ученика Гимназије и Учитељске школе на румунском језику у Вршцу, са професором Кориоланом Бугаријуом
Хор ученика основне школе у Владимировцу са свештеником Јоаникијем Њагојем и учитељем Александром Брадеануом, 1903. година
Ученице из Делиблата на приредби, период између два светска рата
Ученици из Делиблата, период између два светска рата
Девојачко одељење из Делиблата, период пре Првог светског рата
Одељење на румунском језику у Делиблату, период између два светска рата
Одељење на румунском језику у Делиблату, период између два светска рата
Одељење на румунском језику у Делиблату, период између два светска рата
Мушко одељење школе у Делиблату, период између два светска рата
Школска приредба у Делиблату, период између два светска рата
Трећи разред основне школе у Гребенцу са учитељем Тиберијем Мохором, 1953/54. година
Ученици који су похађали часове веронауке на румунском језику у панчевачким школама, са вероучитељем свештеником Оноријем Конопаном, 1899. година
Ученици из Глогоња са контрактуалном учитељицом Екатерином Теофанеску, период између два рата
Ученици из Глогоња у народној ношњи, са контрактуалном учитељицом Екатерином Теофанеску, крај тридесетих година
Ученици из Глогоња, период између два светска рата
Ученици из Глогоња са контрактуалном учитељицом Екатерином Теофанеску
Одељење основне школе у Гребенцу, почетак послератног периода
Одељење основне школе у Гребенцу, школска 1951/52. година
Ученици из Гребенца, седамдесете године 20. века
Ученице из Гребенца, 1945. година
Одељење основне школе у Гребенцу, школска 1957/58. година
Одељење основне школе у Гребенцу, 1959. година
Пети и шести разред основне школе у Гребенцу, школска 1952/53. година
Учитељица Емилија Барбу са ђацима, 1943. година
Контрактуални учитељи из Владимировца, у локалној румунској народној ношњи
Учитељи румунских одељења на семинару у Вршцу
Вршачка гимназија, аутроугарски период
Контрактуални учитељ Марин Удреа са својим одељењем, основна школа у Владимировцу, крај међуратног периода
Учитељ Николаје Врзок са својим одељењем, основна школа у Владимировцу, период после Другог светског рата
Девојачко одељење у Владимировцу, период између два светска рата
Мушко одељење у Владимировцу, период између два светска рата
Мушко одељење у Владимировцу, период између два светска рата
Женско одељење у Владимировцу, период између два светска рата
Ученици из Владимировца, период између два светска рата
Ученици из Владимировца са учитељицом, период између два светска рата
Час физичког васпитања у Владимировцу, период између два светска рата
Час физичког васпитања у Владимировцу, период између два светска рата
Свршени ученици Учитељске школе у Вршцу, 1952. година
Учитељица Лидија Бесу са ђацима основне школе у Банатском Новом Селу, 1960. године
Учитељ Јосиф Даља са ђацима основне школе у Банатском Новом Селу, 1942. године
Учитељ Свтеван Бољанцу са ђацима, Банатско Ново Село
Учитељ Јоан Гашпар из Банатског Новог Села, аустроугарски период
Основна школа у Владимировцу 1908. године
Учитељска школа у Вршцу
Школа и црква у Марковцу, 1928. године
Учитељ Симеон Лацку из Алибунара, аустроугарски период
Учитељ Симеон Перин из Јабуке, аустроугарски период
Учитељи Константин Урсаке, Филип Зага, Аурел Журжован, Марија Журжован, Персида Лацку, Штефан Броштеан, са ђацима из Алибунара, 1960 године